Bloem Civieltechniek BV ontwerpt, realiseert, onderhoudt en renoveert wegverhardingen, fietspaden, herinrichting van dorps- en stadskernen, uitbreidingsplannen en ontsluitingswegen. Zwart, rood, extra open of vloeistofdicht, voorzien van een membraam, met andere woorden, alle moderne en authentieke manieren van asfaltwerken zitten in ons gamma. Om het in professionele termen uit te drukken, wij verzorgen voor u alle asfaltproducten zoals:

 • DAB, GAB, STAB
 • SMA
 • ZOAB
 • ZOAB combinatie deklaag
 • Vloeistofdicht asfalt

Mooie ronde vormen, verschillende opvallende kleuren, vakken met verschillende vormen klinkers van beton of baksteen, of gewoon een strakke grijze klinkerbaan: wij kunnen het niet alleen voor u aanleggen, repareren of onderhouden, wij kunnen u tevens adviseren welke verharding zowel technisch als optisch het meest geschikt is voor u. Van woongebieden tot en met industrieterreinen, handmatig of machinaal, onze eigen straatmakerploegen verzorgen op een vakkundige wijze de uitvoering van alle soorten elementverhardingen ten behoeve van:

 • Nieuwe aanleg
 • Her-straten
 • Reparatie
 • Taludbestrating
 • Onderhoudswerk
 • Natuursteenbestratingen

Beton, een pracht materiaal, mits goed ontworpen en uitgevoerd, levert het voor jaren een vormvast, slijtvast en tevens onderhoudsarm eindproduct op.

Wij hebben ervaring op het gebied van aanleg van betonfietspaden, dockshelters, industrievloeren en vloeistofdichte vloeren binnen en buiten, gewapend met staalvezel of staalnetten.

De overheid stelt steeds hogere eisen aan vloeistofdichte betonverhardingen. Wanneer nodig, werken wij volgens alle mogelijke certificeringen die de overheid stelt. De specifieke kennis die hiervoor benodigd is vindt u ook bij ons, zo ziet u, een flexibel en breed assortiment. Desgewenst kunnen de werken worden voorzien van een PBV verklaring volgens CUR44.

Bodemsanering en werken in en met verontreinigde grond vraagt om aandacht en ervaring. Bodemsanering is vaak zowel technisch, organisatorisch als procedureel complex. Wij zijn dan ook conform BRL SKIB 7001 gecertificeerd. Door de jarenlange ervaring met zowel kleine als zeer grote projecten en met werken in diverse klassen van 3T t/m 3F, hebben wij al meerdere malen bewezen uiterst vakkundig te zijn op dit gebied.

Ook saneren in situ is ons niet vreemd. Bodemlucht extractie, biorediamation of landfarming behoren tot onze mogelijkheden

Door te beschikken over eigen deco-units, mobiele wasstraten, grondverzetmachines voorzien van overdrukcabines etc. kunnen wij snel en adequaat reageren bij eventuele calamiteiten.

Mede door de ervaring van de andere bedrijven binnen onze groep, zijn wij in staat een totaalproject voor u uit te voeren. Dit betekent dat wij vanaf het bodemonderzoek tot en met de afvoer en inname van verontreinigde grond voor u klaar staan. Doordat wij over eigen grondbanken kunnen beschikken, zijn wij in staat een efficiënte afhandeling van dergelijke saneringsprojecten te kunnen garanderen.

Wij verzorgen ook het ontwerpgedeelte voor onze opdrachtgevers, door middel van het maken van digitale (bestek) tekeningen en de bijbehorende RAW-bestekken. Door in de voorbereiding gebruik te maken van onze jarenlange ervaring op het gebied van projectuitvoering, zijn wij in staat praktijkgericht te adviseren waardoor een economisch efficiënt en kwalitatief hoogwaardig eindproduct ontstaat.

Wie kent niet de problemen die zich voor doen als er grond afgevoerd moet worden:

 • Waar moet er mee heen?
 • Is de partij onderzocht?
 • Is het onderzoek nog wel geldig?
 • Bij wie kan ik terecht?
 • Hoe lang gaat het duren?
 • Wat kost een onderzoek?
 • Wat zijn de stortkosten?

Allemaal vragen die 10 jaar geleden nog niet zo actueel waren, maar tegenwoordig aan de
orde van de dag zijn. Om aan deze problematiek tegemoet te komen beschikt Bloem Civieltechniek BV over twee erkende grondbanken in Panheel en Weert. Doordat we hiermee beschikken over een vergunning voor het innemen van (licht) verontreinigde grond is het mogelijk dat wij u snel een oplossing kunnen bieden voor uw grondprobleem. Omdat de inname en omgang met verontreinigde grond bij onze dagelijkse werkzaamheden hoort, kunnen wij u ook landelijk bij uw grondprobleem van dienst zijn.

Bodemsanering is tegenwoordig gericht op functioneel saneren. In de praktijk komt dit neer op verwijdering van risicovolle, verontreinigende kernen en beheersing van de minder ernstige bodemverontreinigingen. Voor het beheersen van bodemverontreiniging is kennis van grondwaterbeheer essentieel.

Bloem Civieltechniek BV heeft ruime ervaring met grondwaterbeheer en het uitvoeren van grondwatersaneringen. Tal van projecten werden reeds tot een goed einde gebracht. Wij beschikken over eigen grondwaterzuiveringsinstallaties van diverse typen en uitvoeringen, die benodigd zijn om verschillende soorten van grondwaterverontreiniging aan te pakken. Hierdoor zijn wij in staat snel en efficiënt in te springen ook bij acute verontreinigingsproblemen.

Grondwerk is de oorsprong van het ontstaan van Bloem Civieltechniek BV. Door onze locatie in het midden van de Limburgse grindwinning, waren onze medewerkers jarenlang te vinden bij de grindwinningprojecten en de bijbehorende herinrichtingprojecten. De jarenlange ervaring van onze medewerkers zorgen voor vakkundig uitgevoerde grondwerken, zoals grondverbeteringen, de aanleg van funderingen, bassins of dijken, terreinegalisatie en bodemsaneringen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van het benodigde materieel voor een flexibele en snelle uitvoering van de bovengenoemde werken.

Bloem Civieltechniek BV beschikt over een ruime ervaring met alles wat riolering aangaat. Zowel een stamriool met een diameter van 200 cm, als het riool bij u in de straat. Wij kunnen u ondersteunen met het ontwerpen, berekenen en leggen van vele soorten riool, zoals riool met vrij verval en drukpersriool en het dimensioneren en aanleggen van regenwater infiltratieriolen. Aanleg met behulp van bronneringen, sleufbekistingen, afzinken van putten en gebruikmaking van onderwaterbeton zijn allemaal mogelijkheden die binnen onze expertise vallen.

Tevens hebben wij veel ervaring in de keuze van het te gebruiken materiaal, zoals beton, zowel gewapend, als ongewapend, PVC, HDPE, PE, GVK en infiltratiesystemen.

Aanleg van slipways, aanlegsteigers, heiwerken, beschoeiingen, uitstroomvoorzieningen en kunstwerken als bruggen zijn voorbeelden van waterbouwkundige werken die wij recentelijk uitgevoerd hebben.